Lokaal Alert is een lokale politieke partij op democratische grondslag, waarvan alleen kiesgerechtigde inwoners van Everdingen, Hagestein, Vianen en Zijderveld lid kunnen zijn.
Hierbij wordt ieders landelijke politieke richting en/of levensbeschouwelijke overtuiging volledig gerespecteerd.
Lokaal Alert is van mening dat er een duidelijk verschil bestaat tussen lands- en gemeentepolitiek en dat landelijke politieke partijen vaak te ver af staan van het kleinschaliger gemeentelijke gebeuren.
Lokaal Alert vindt dat lokale zaken beter door een plaatselijke, onafhankelijke politieke partij kunnen worden behartigd dan door afdelingen van landelijke politieke partijen.
Dienstverlening en het ontwikkelen van initiatieven vormen de basis van LOKAAL ALERT waarop iedere inwoner kan terugvallen.
Lokaal Alert stelt zich positief kritisch op ten aanzien van alle gemeentelijke en regionale zaken, dit zowel binnen als buiten de gemeenteraad.
Lokaal Alert is bereid samen te werken met andere politieke partijen op democratische grondslag, waarbij het dienen van het algemeen belang steeds uitgangspunt moet zijn.
Lokaal Alert is als politieke partij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

U kunt op diverse wijzen in contact treden met Lokaal Alert, te weten:
1. Via het algemene mailadres secretariaat@lokaalalert.nl of postadres van Lokaal Alert:

Secretariaat Lokaal Alert p/a dhr. David Murphy
Rijssenborch 30
4132 HH, Vianen
tel. (0347) 37 52 84
2. Via het algemene mailadres fractie@lokaalalert.nl of postadres van de raadsfractie van Lokaal Alert:

Secretariaat Raadsfractie Lokaal Alert p/a Harry van Tilburg
Biezenweg 4a
4124 AB, Hagestein
tel. (0347) 37 52 12
3.Via het mailadres of de telefoon van de fractieleden:
Harry van Tilburg / harryvantilburg@lokaalalert.nl / tel. (0347) 37 52 12
John van der Velden / johnvandervelden@lokaalalert.nl /